Kalaneuvos acquires Heimon Kala

The family of entrepreneurs behind Kalaneuvos reinforces the Finnish fishery industry by acquiring Estonian-owned Heimon Kala Oy

Kalaneuvos and Nordic Trout, owned by the Hukkanen family of entrepreneurs, acquire the Estonian company Heimon Kala Oy, operating in the fish...

Read more
Kalaneuvos acquires Heimon Kala

Företagarfamiljen bakom Kalaneuvos stärker Finlands fisknäring genom att förvärva estniskägda Heimon Kala Oy

Hukkanens företagarfamilj, som sedan tidigare äger Kalaneuvos och Nordic Trout, förvärvar estniskägda Heimon Kala Oy, som bedriver fiskodling...

Read more
Finnish trout roe well-liked in North Japan

Finnish trout roe well-liked in North Japan

Kalaneuvos to export up to EUR 1 million worth of Finnish trout roe to Japan. Finnish trout roe is favoured by the Japanese in their traditional dish...

Read more