Kalaneuvos fick det prestigefyllda BRC-livsmedelssäkerhets­certifikatet

Kalaneuvos Oy har beviljats det internationella BRC-livsmedelssäkerhetscertifikatet. BRC-revisionen av Kalaneuvos gjordes enligt de nyaste BRC Food version 8-revisionskriterierna. BRC Food är den globalt kändaste och mest omfattande standarden samt kvalitetssystemet för fastställande av kvalitet och säkerhet hos livsmedel. Kalaneuvos Oy fick den utmärkta klassen BRC Grade AA i revisionen i februari 2021.

”Vi har målmedvetet byggt upp vår verksamhet så att den ska svara mot de allt strängare globala kraven på livsmedelssäkerhet. Som erkännande för detta beviljades vi den 22 mars 2021 livsmedelssäkerhetscertifieringen BRC Global Standard for Food Safety”, berättar Veijo Hukkanen, som är verkställande direktör på Kalaneuvos Oy.

Kalaneuvos Oy:s omfattande fabriksinvestering på 30 miljoner euro år 2019 och renoveringen av den gamla anläggningen gjorde att det var enkelt att uppfylla kraven för certifieringen. Redan vid planeringen av investeringen tog man i beaktande uppfyllandet av de stränga livsmedelssäkerhetskraven. Särskild vikt fästes vid personal-, material- och produktflödena och effektiviteten hos produktionsutrustningen.

”Kalaneuvos har förbundit sig att kontinuerligt utveckla produktsäkerheten och kvaliteten i alla steg av produktionskedjan. De anställda i produktionen spelar en nyckelroll för tillverkningen av högklassiga och säkra livsmedel. Den egna personalen utbildas och verksamheten utvecklas kontinuerligt. Hela personalen har förbundit sig till Kalaneuvos Oy:s livsmedelssäkerhetspolicy och kvalitetsmålen i den. Ett stort tack för erhållande av BRC Food-certifikatet hör till den egna personalen, som både har infört kraven enligt standarden i det vardagliga arbetet och efterföljer dem”, berättar Susanna Viitaniemi, kvalitetschef på Kalaneuvos.

BRC-livsmedelssäkerhetscertifikatet ersätter företagets tidigare livsmedelssäkerhetssystem FSSC 22000. Miljöledningssystemet ISO 14001 har använts sedan 2003 och är fortfarande giltigt.

Som det första finländska livsmedelsföretaget fick Kalaneuvos redan 1995 en certifiering enligt den internationella ISO 9002-standarden. År 2003 utvidgades certifieringen till att motsvara standarden ISO 9001 och detta ledningssystem är fortfarande giltigt.

Den internationella marknaden förlitar sig på BRC-certifiering

BRC-standarden är känd runtom i världen och den stöder Kalaneuvos tillväxtmål beträffande export av fiskprodukter. Ett företag med BRC-certifiering innebär att dess produkter är pålitliga och säkra. På exportmarknaden har BRC-certifikatet ett starkt rykte och det stöder Kalaneuvos exportmål i Europa och Asien.

Den första versionen av BRC-standarden (tidigare British Retail Consortium, numera Brand Reputation through Compliance) publicerades redan 1998 för att handleda tillverkarna, och standarden har under de gångna 23 åren ständigt utvecklats så att den motsvarar utvecklingen i branschen. BRC-standarden och certifieringen stöder livsmedelsindustrin att producera trygga, högkvalitativa, säkra och funktionella produkter till konsumenterna. Den främjar en säker livsmedelsproduktion och valet av pålitliga leverantörer. BRC är en standard som organisationen British Retail Consortium, en organisation för de brittiska supermarketkedjorna, har påfört varuleverantörerna i detaljhandeln. Senare har den tagits i bruk på bred front på olika håll i världen.

Ytterligare information:

Veijo Hukkanen
Verkställande direktör, kalatalousneuvos (fiskerirådet)
Tel. +358 10 4111 410
veijo.hukkanen@kalaneuvos.fi
kalaneuvos.fi

Susanna Viitaniemi
Kvalitetschef
Tel. +358 10 4111 416
susanna.viitaniemi@kalaneuvos.fi
kalaneuvos.fi


Kalaneuvos Oy är ett finskt familjeföretag som har tillverkat högklassiga fiskprodukter sedan 1975. Företaget har sin verksamhet i Sastamala, Åbo och Kaskö. Kalaneuvos är en föregångare inom fiskförädling, partihandel, import och export av fisk samt fiskodling. Företaget utvecklar, tillverkar och marknadsför högklassiga fiskprodukter under Kalaneuvos-varumärket samt butikernas Private Label-varumärken. Den höga kvaliteten och överlägsna smaken tryggas av skickligt förädlade och tillverkade produkter, fiskar som vuxit upp i rena, finska vatten samt av de bästa importerade råvarorna.

Till Kalaneuvos-koncernen hör Martin Kala Oy i Åbo och Kaskö, som är Finlands största tillverkare av strömmingsfiléer. Koncernens omsättning uppgick till 88 miljoner euro 2020. Kalaneuvos-koncernen sysselsätter totalt 181 anställda. Företagen hanterar över 12 miljoner kilo fisk om året.

Kalaneuvos Oy och företagarfamiljen Hukkanen äger Nordic Fish-koncernen som fokuserar på fiskodling. Nordic Fish och dess dotterbolag Nordic Trout har cirka 30 verksamhetsställen i Fastlandsfinland, på Åland och i Sverige. År 2020 omsatte Nordic Fish-koncernen 29 miljoner euro. Fiskodlingskoncernen sysselsätter cirka 100 personer och hanterar cirka 10 miljoner kilo fisk om året. Tillsammans utgör Hukkanens företag den största aktören inom fiskbranschen i Finland.

Find this content useful? Share it with your friends!