Företagarfalmiljen bakom varumärket Kalaneuvos köper svenskt fiskodlingsföretag

meddelande | 06 FEB 2017 08.45 AM

Nordic Fish Oy som ägs av företagarfamiljen Hukkanen utvidgar sin fiskodlingsverksamhet genom att köpa hela aktiestocken för fiskodlingsföretaget Slotts Lax Ab i Sverige.

Slotts Lax Ab grundades 1985 och har under en lång tid levererat matfisk till koncernen Nordic Fish. Slotts Lax Ab producerar cirka 1,2 miljoner kilogram matfisk och har dessutom en produktionskapacitet på cirka två miljoner fiskyngel om året.

Precis som Hukkanens företag är även Slotts Lax Ab ett familjeföretag i andra generationen. Företagets tidigare ägarbröder Christer och Patrik Slott samt hela den övriga personalen kommer att fortsätta som gamla anställda. Man tror att samarbetet kommer att flyta fint också i framtiden tack vare den gemensamma historien: ”Företagsköpet mellan de två familjeföretagen framskred i god anda och enligt en smidig tidtabell. Det är fint att samarbeta med kunniga företagare”, berättar Toni Hukkanen, verkställande direktör vid Nordic Fish Oy.

Bröderna Slott har alltid drivits av att få vidareutveckla företaget, en strävan efter att alltid kunna göra något bättre. ”Vi är ivriga att se hur företagets framtid ser ut och hur utvecklingen med företagarfamiljen Hukkanen blir”, berättar Christer och Patrik Slott glatt.

Tillväxt genom internationalisering

Hukkanens företagarfamilj är känd för sina fiskförädlingsprodukter som säljs under varumärket Kalaneuvos och stärker nu tillgången till råvara genom företagsköpet.

Fiskodlingen som fokuserar på regnbågslax stöder familjeföretagets strategi enligt vilken koncernen strävare efter tillväxt särskilt genom att erbjuda sina kunder regnbågslax i olika former. Företaget exporterar idag till cirka 10 olika länder och letar aktivt efter nya länder.

”Vi är ett familjeföretag som blickar långt in i framtiden och det är viktigt för oss att stärka vår ställning som nordiskt exportföretag och företagsköpet stöder våra mål”, konstaterar Veijo Hukkanen, verkställande direktör på V. Hukkanen Oy.

Kort om Nordic Fish Oy och V. Hukkanen Oy

Kalaneuvos – V. Hukkanen Oy är ett finländskt familjeföretag som har tillverkat fiskprodukter av hög kvalitet sedan 1975 i Sastamala och i Åbo. V. Hukkanen Oy utvecklar, tillverkar och marknadsför fiskprodukter av hög kvalitet under varumärket Kalaneuvos  och affärernas private label-märken.  Föredraget driver fiskförädling, partihandel, import och export.

Familjen Hukkanen äger även koncernen Nordic Fish som fokuserar på fiskodling, och som har över 30 verksamhetsställen i Finland, på Åland och i Sverige. Tillsammans utgör Hukkanens företag Finlands största aktör inom fiskbranschen.

Hukkanens företag inom fiskbranschen 2016

Personal: cirka 250
Årlig fiskförsäljning över 20 miljoner kg
Omsättning 105 miljoner euro

Kort om Slotts Lax Ab

Slotts Lax är ett svenskt fiskodlingsföretag grundat av Göran Slott 1985, och som sedan 2005 drivs av hans söner Patrik och Christer. Företaget har specialiserat sig på att producera regnbågslaxyngel och matfisk. Slotts Lax Ab har fyra odlingsenheter i Sverige med en årlig sammanlagd produktion på cirka 1,2 miljoner kilogram matfisk.

Slotts Lax Ab 2016

Personal: 6
Matfiskkapacitet 1,2 miljoner kg/år
Ynglingsproduktionskapacitet 2 miljoner st./år
Omsättning cirka 5 miljoner euro

Ytterligare information:

Toni Hukkanen
President / CEO of Nordic Fish Oy
Executive Vice President of V. Hukkanen Oy

Tel. +358 500 900 378
toni.hukkanen(at)kalaneuvos.fi

Find this content useful? Share it with your friends!