Sekretesspolicy

(senast uppdaterad 4.6.2018)

SEKRETESSPOLICY:

Sekretesspolicy

Allmänt
Uppgifter som vi kan samla in om dig
Syftet med behandlingen av personuppgifter
Kakor
Hur skyddar vi dina personuppgifter?
Dina rättigheter
Hur vi lämnar ut information och överför den internationellt
Länkar till andra webbplatser
Kontaktuppgifter

1. Allmänt

Företaget som ansvarar för uppgiftsbehandlingen:
Kalaneuvos Oy (FO-nummer: 1809124-6)
Hukkasentie 25
38220 Sastamala
Finland

Kalaneuvos förbinder sig att skydda och respektera din integritet. Vi behandlar dina personuppgifter i enlighet med gällande lagstiftning och god integritetspraxis. Denna Integritetspolicy beskriver hur personuppgifter samlas in, behandlas och skyddas genom och på vår webbplats, https://kalaneuvos-old.16.testivedos.com/ (nedan i policydokumentet kallad webbplatsen).

Integritetspolicyn kan då och då uppdateras av olika orsaker. Vi meddelar dig om väsentliga förändringar i Integritetspolicyn genom att publicera den nya Integritetspolicyn på vår webbplats. Vi rekommenderar att du regelbundet tar del av Integritetspolicyn för att säkerställa att du är medveten om eventuella ändringar i den. Om du fortsätter att använda webbplatsen efter att eventuella ändringar införts i Integritetspolicyn betyder det att du godtar dessa ändringar.

2. Uppgifter som vi kan samla in om dig

Den information som vi behandlar kan variera beroende på vilka tjänster du använder på vår webbplats och hur du använder dem. Du kan påverka vilken information om dig vi samlar in genom att justera dina kakinställningar för vår webbplats.

En del av informationen får vi direkt av dig. Vi samlar till exempel in information när du ger oss respons via vårt responsformulär. En del av informationen inkommer automatiskt genom användningen av kakor och andra liknande tekniker. Om du exempelvis accepterar våra analytiska kakor kan vi få information om hur du använder vår webbplats och erbjuda dig bästa möjliga användarupplevelse.

a) Uppgifter du lämnar in

 • Kommunikation: om du kontaktar oss via responsformulären på webbplatsen kan vi samla in dina kontaktuppgifter och andra personuppgifter som du angett, såsom din e-postadress och ditt telefonnummer. Dessutom kan en kopia av korrespondensen sparas.
 • Också annan information du uppger kan samlas in och behandlas.

b) Uppgifter som samlas in automatiskt

 • Loggrapporter: när du besöker webbplatsen lagrar våra servrar automatiskt information som din webbläsare skickar för varje besök. Informationen kan omfatta din IP-adress, den webbläsare eller domän du använder vid besöket, vilka sidor du besöker och vilka termer du använder.
 • Enhetsinformation: vi kan samla in uppgifter om den enhet du använder för att besöka vår webbplats, inklusive modell på hårdvara, operativsystem och version, unika enhetsidentifierare och IP-adress.
 • Information om geografiskt läge: om du accepterar analytiska kakor kan vi samla in, använda och dela information om var du befinner dig, inklusive det geografiska läge i realtid som din enhet meddelar, i samband med att du använder webbplatsen till exempel via din enhets IP-adress. Användningen av den geografiska informationen kan ingå i vissa egenskaper på webbplatsen och för analys av hur webbplatsen används.
 • Google Analytics och andra tredjepartsleverantörer av webbanalys: vi använder Google Analytics och eventuellt andra analysverktyg för statistisk analys av hur webbplatsen används. Användningen förutsätter att du godkänner analytiska kakor. Google Analytics samlar in och lagrar information om hur du använder webbplatsen, inbegripet, men inte begränsat till: antal besök, sidor som besökts eller öppnats och för hur länge, IP-adress och information om den enhet som använts för besöket. Vi kan också använda tredjepartsleverantörer av webbanalys. Dessa serviceleverantörer kan använda kakor, pixeltaggar och andra tekniker för att samla in information om hur du använder webbplatsen. Leverantörer av webbanalys hjälper oss att samla in, övervaka och analysera uppgifter om hur webbplatsen används, för att skapa en bättre förståelse av hur användare använder webbplatsen och för att göra webbplatsen mer funktionell, användarvänlig och bättre anpassad till användarnas behov. Därför delas vissa element av de uppgifter som automatiskt samlas in med tredjepartsleverantörer av sådana tjänster. Dessa leverantörer har egna integritetspolicyer som gäller för deras verksamhet. En aktuell lista över leverantörerna kan begäras ut genom att du kontaktar oss via kontaktinformationen i slutet av Integritetspolicyn.

3. Syftet med behandlingen av personuppgifter

a) Vi använder de personuppgifter du själv uppger för oss i följande syften:

 • för att driva och administrera webbplatsen;
 • för att utveckla, förbättra och skydda webbplatsen;
 • för att kommunicera med dig;
 • för att förebygga och utreda bedrägerier och andra former av missbruk;
 • för att skydda våra rättigheter och/eller vår egendom;
 • för marknadsundersökning;
 • för att granska och analysera webbplatsen;
 • för att säkerställa att webbplatsen fungerar tekniskt och är säker.

b) Vi använder de uppgifter som samlas in automatiskt för följande syften:

 • för att förbättra kundservicen;
 • för att individanpassa användarupplevelsen;
 • för att administrera webbplatsen;
 • för att erbjuda de tjänster som finns på webbplatsen;
 • för att utveckla, förbättra och skydda webbplatsen;
 • för marknadsundersökning;
 • för att granska och analysera webbplatsen, inklusive för att analysera trenden i fråga om användningen av webbplatsen;
 • för att säkerställa att webbplatsen fungerar tekniskt och är säker.

4. Cookies

a) Vad är cookies?

Cookies är små textfiler som en webbplats lagrar på din dator. Cookies skadar inte din dator och de är anonyma. De innehåller ingen information som kan användas för att identifiera dig eller konfidentiell information, såsom din e-postadress eller dina kreditkortsuppgifter.

Cookies hjälper oss att göra vår webbplats enklare för dig att använda och ge dig en mer individuellt anpassad användarupplevelse, till exempel genom att vi kan ge dig information om produkter och erbjudanden som vi tror kan intressera dig. Ett exempel på hur vi använder cookies är för att få in information om vilka delar av webbplatsen du har besökt och för hur länge samt vilka sidor du har läst. Vi använder den här informationen för att göra utformningen av vår webbplats mer effektiv, för att göra den mer lättillgänglig för våra användare och för att förbättra kvaliteten på de tjänster vi tillhandahåller. Vi använder också informationen för att styra vilka produktrekommendationer du får medan du besöker webbplatsen, i meddelanden vi skickar dig och i reklam du ser när du besöker andra webbplatser eller program. Cookies används inte för andra syften än de som uppges ovan.

b) Typer av cookies vi använder

 • Nödvändiga cookies – behövs för att webbplatsen ska fungera. De här cookies är strikt nödvändiga för att Kalaneuvos webbplats ska fungera. De hjälper oss att definiera vilken typ av kund du är och därigenom erbjuda en adekvat användarupplevelse.
 • Analytiska cookies – webbanalys. Vi använder de här cookies för att analysera hur du använder webbplatsen. Vi använder informationen för kontinuerligt underhåll, drift och utveckling av Kalaneuvos webbplats. Vi kan låta våra samarbetspartner använda kakor på eller utanför Kalaneuvos webbplats för de syften som nämns ovan, för att samla in information om din aktivitet i sociala medier vid olika tidpunkter och på olika webbplatser.
 • Cookies för marknadsföring – riktad reklam. Vi använder de här cookies för att erbjuda dig reklam som kan vara relevant för dig utifrån dina intressen. Den här informationen kan också användas för att begränsa sidexponeringen (exempelvis för att se till att vi inte visar samma annons många gånger) och för att hjälpa oss hantera hur många annonser du får och mäta deras effekt. Våra samarbetspartner kan använda sådana kakor på eller utanför Kalaneuvos webbplats för ovan nämnda syften.

c) Hur kontrollerar jag cookies?

Kalaneuvos webbplats använder cookies för att göra webbplatsen lättare att använda och för att vi ska kunna upprätthålla högsta möjliga nivå på våra tjänster. Cookies är ett fundamentalt element i utformningen av vår webbplats. De kräver ändå ditt samtycke för att användas. Om du tar tillbaka ditt samtycke till användningen av cookies, kan du när som helst uppdatera dina personliga inställningar för cookies.

Du kan kontrollera eller radera cookies efter eget gottfinnande. För närmare detaljer, se aboutcookies.org. Du kan radera alla cookies som redan finns på din dator och de flesta webbläsare kan ställas in så att nya cookies förhindras. Väljer du att göra det här kan du dock bli tvungen att manuellt justera vissa inställningar varje gång du besöker vår webbplats. Det kan också hända att vissa funktioner inte fungerar.

d) Vem kontrollerar informationen i cookies?

Kunduppgifterna är endast tillgängliga för de anställda vid Kalaneuvos Oy och dess dotterbolag som behöver komma åt dem för att kunna utföra sina arbetsuppgifter. Vår personal är utbildad för att kunna använda informationen säkert och korrekt. Personalen använder informationen endast om det är nödvändigt för utförandet av arbetsuppgifterna.

Vi anlitar tillförlitliga avtalspartner för att överföra information till tredje parter. Alla partner har beaktat kraven i EU:s allmänna dataskyddsförordning och övrig lagstiftning.

5. Hur skyddar vi dina personuppgifter?

Dina personuppgifter behandlas endast av anställda vid Kalaneuvos Oy och dess dotterbolag. De anställda förutsätts behandla informationen inom ramen för sina arbetsuppgifter. Varje användare har ett eget användarnamn och lösenord till personuppgiftssystemen. Kalaneuvos har tekniskt och organisatoriskt adekvata säkerhetspraxis och processer för att skydda personuppgifter från att utsättas för förlust, missbruk eller annan liknande, olaglig tillgång.

Informationen samlas i databaser som skyddas av brandväggar, lösenord och andra tekniska åtgärder. Våra databaser och säkerhetskopior av dem förvaras i låsta lokaler och endast utnämnda personer kommer åt uppgifterna. Våra servrar har ett starkt skydd.

Skriftliga avtal har slutits med utomstående serviceleverantörer. Avtalen kräver konfidentialitet i fråga om behandling och skydd av uppgifter.

6. Säkerhet

Kalaneuvos lägger stor vikt vid att hålla dina uppgifter konfidentiella. Vi vidtar administrativa, fysiska och elektroniska åtgärder för att skydda din information från olaglig tillgång. Trots dessa ansträngningar att förvara de personuppgifter som samlas in på och med webbplatsen i en säker driftsmiljö som inte är tillgänglig för allmänheten, kan vi inte garantera att uppgifterna är säkra medan de överförs eller lagras i våra system. Även om vi eftersträvar att sörja för personuppgifternas integritet och säkerhet, kan vi inte heller garantera att våra säkerhetsåtgärder kommer att förhindra tredje parter, såsom hackare, från att få olaglig tillgång till personuppgifterna. Vi varken garanterar eller påstår att personuppgifter som gäller dig kommer att vara skyddade mot att utsättas för förlust, missbruk eller ändring av tredje parter.

Eventuella lagstadgade underrättelser vid fall av överträdelse av sekretess, konfidentialitet eller integritet i okrypterade, elektroniskt lagrade personuppgifter om dig görs per e-post eller genom klart synliga inlägg på webbplatsen så snart som möjligt och utan onödigt dröjsmål, i enlighet med (i) rättsväsendets berättigade krav eller (ii) åtgärder som krävs för att fastställa överträdelsens omfång och återställa en rimlig nivå av integritet i informationssystemet.

7. Dina rättigheter

Du har följande rättigheter i fråga om de personuppgifter om dig som finns i vårt system:

 • Rätten att veta vilka uppgifter vi har om dig: Om du vill veta vilka av dina personuppgifter vi har, kontakta oss via kontaktuppgifterna i slutet av Integritetspolicyn. Vi försöker besvara din förfrågan snabbt.
 • Rätten att få ofullständiga, felaktiga, föråldrade eller onödiga personuppgifter rättade, raderade eller uppdaterade. Om du vill utöva ovan nämnda rättigheter eller om du har ytterligare frågor om rättelse, radering eller uppdatering av personuppgifter vi har om dig, kan du kontakta oss via kontaktuppgifterna i slutet av Integritetspolicyn.

8. Hur vi lämnar ut information och överför den internationellt

Vi kan lämna ut vissa nödvändiga uppgifter till tredje parter för att säkerställa vår tjänst och våra avtal om marknadsföring, i det fall att du väljer att uppge sådan information för oss.

Vi tillhandahåller information till följande tredje parter (i det fall att du väljer att uppge sådan information för oss i dina inställningar för cookies):

 • Samarbetspartner för webbanalys och statistik.
 • Våra samarbetspartner, såsom reklampartner, agerar i enlighet med gällande lagstiftning.
 • Offentliga myndigheter, såsom rättsväsendet: Kalaneuvos samarbetar med statliga tjänstemän och tjänstemän inom rättsväsendet eller privata aktörer för att tillämpa och iaktta lagen. Vi kan lämna ut information om dig till tjänstemän inom stat eller rättsväsen eller privata aktörer alltefter det vi efter eget gottfinnande anser nödvändigt eller korrekt för att besvara yrkanden, underlätta rättsprocesser (inklusive kallelser av vittne), skydda Kalaneuvos eller en tredje parts egendom och rättigheter, sörja för allmänhetens eller en individs säkerhet, förebygga eller förhindra olaglig eller oetisk aktivitet eller aktivitet mot vilken talan kan väckas, eller för att iaktta lagen.

Vi kan lämna ut information till tredje parter i sammanfattad eller anonymiserad form så att den inte utgör personuppgifter och inte möjliggör identifiering av enskilda användare. Kalaneuvos försäkrar sig om att dataöverföringen och databehandlingen sker med en hög säkerhets- och skyddsnivå i enlighet med EU:s dataskyddsförordning. Standarderna för tredje parters databehandling tryggas genom att avtalen innehåller standardklausuler som godkänts av Europeiska kommissionen, i avtalet EU–US Privacy Shield eller någon annan godkänd dataskyddsbestämmelse.

9. Länkar till andra webbplatser

På vår webbplats finns länkar till andra webbplatser. Att vi länkar till en webbplats innebär inte godkännande eller auktorisering av denna tredje part eller representation av tillhörighet. Vi har ingen kontroll över tredje parters webbplatser. Dessa andra webbplatser kan lagra sina egna kakor eller andra filer i din dator, samla in uppgifter eller be dig om personuppgifter.

10. Kontaktuppgifter

Om du har några frågor eller kommentarer i fråga om denna Integritetspolicy, din integritet i fråga om användningen av webbplatsen eller skyddet av dina personuppgifter i vårt register, kontakta oss per e-post på info@kalaneuvos-old.16.testivedos.com eller per post på Kalaneuvos Oy, Hukkasentie 25, 38220 Sastamala, Finland. Vi försöker att omedelbart bemöta dina frågor.